پلیس راهور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سمیرم، برگزاری کلاس آموزش کاربران آسیب پذیر ادوات کشاورزی و موتورسیکلت سواران در بخش وردشت و پادنای سفلی توسط کارشناس پلیس راه سمیرم و کارشناس اداره راهداری وحمل ونقل استان اصفهان برگزار شد.

۳۰ دی ۱۴۰۲

حضور پرسنل راهور سمیرم و روان‌سازی ترافیک آمد و شد بمنظور برگزاری بهتر راهپیمایی در محکوم نمودن جنایات اسرائیل غاصب   “روابط عمومی فرمانداری شهرستان سمیرم

۲۷ مهر ۱۴۰۲