پست بانک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سمیرم،  مدیر شعب پست بانک استان اصفهان و معاون مالی و اعتباری مدیریت شعب پست بانک اصفهان با فرماندار سمیرم جهت افزایش تعاملات جلسه ای برگزار کردندند. در این جلسه به منظور طرح توسعه و اشتعال در مناطق کمتر برخوردار مصوب شد ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات توسط پست بانک به […]

۲۰ آبان ۱۴۰۲