#دولت_مردم” #دولت_سیزدهم #امیدآفرینی

عناوین روز های هفته دولت ۱۴۰۲ ” #دولت_مردم” #دولت_سیزدهم #امیدآفرینی   “روابط عمومی فرمانداری شهرستان سمیرم”

۱ شهریور ۱۴۰۲