تامین اجتماعی سمیرم

  کارفرمایان گرامی ، خواهشمند است نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود از طریق امانه غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی ES.TAMIN.IR  اقدام فرمایید همچنین به منظور جلوگیری از ترافیک خطوط ارسال لیست را به روزهای پایانی ماه موکول ننمایید.

۲۷ آبان ۱۴۰۲