بهبود تولیدات گیاهی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سمیرم به نقل از اداره بهبود تولیدات گیاهی، مورخ ۲۵ خرداد از مزرعه ضرغام آباد بازدید بعمل آمد. با توجه به آلودگی قسمتی از اراضی مجاور مزارع گندم به سن ائلیا کانون کوبی در همین قسمت با تراکم تقریبی هزار عدد سن در متر مربع صورت گرفت و توصیه‌های لازم […]

۲۸ خرداد ۱۴۰۲