بخش پادنا علیا

جلسه شورای اداری با دستور کار پیشگیری از جرائم انتخاباتی و مدیریت بحران در بخشداری پادنا علیا برگزار شد .

۱۵ آذر ۱۴۰۲