بخش وردشت

اطلاعیه مهم و فوری اهالی محترم بخش وردشت شهرستان سمیرم: باتوجه به قطع گاز در بخش وردشت این هشدار را جدی بگیرید !!!!   برای گرمایش از وسایل استاندارد استفاده کنید ،خطر گاز گرفتگی در بکارگیری از کپسول مایع و ذغال زیاد است.   راه های ورود هوا به ساختمان را بررسی کنید و مراقب […]

۲۸ بهمن ۱۴۰۲

مهرگرد روستای ملی بافت های داری

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سمیرم، جلسه رفع موانع اجتماعی و افزایش همکاری بخشداری و دهیاران منطقه وردشت شهرستان سمیرم با آبفا جهت اجرای خط انتقال آب چاه آرتزین به روستاهای منطقه برگزار شد.  

۱۷ خرداد ۱۴۰۲