بخش مرکزی

مهندس کاظمی مسؤول دفتر فنی و موسوی‌زاده حراست فرمانداری از پروژه‌های عمرانی دهیاران در بخش مرکزی (روستاهای گل افشان ،ضرغام آباد ،مزرعه شیخ علی،چشمه خونی ) بازدید کردند.  

۲۹ آذر ۱۴۰۲

تجلیل از ۴ دهیار سمیرم به عنوان راهوران محله “روابط عمومی فرمانداری شهرستان سمیرم”    

۱۷ مهر ۱۴۰۲

کار خیر ماندگار است به گزارش روابط عموم فرمانداری سمیرم، خیرین محلی بخش مرکزی در روستای هست با توجه به فرارسید ماه مهر مهربانی خود را بین دانش آموزان روستای هست تقسیم کردند و اقدام به تهیه و توزیع پک لوازم و تحریر بین دانش آموزان روستای هست کردند  

۲۱ شهریور ۱۴۰۲