بانک رسالت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سمیرم، جلسه مدیر بانک قرص الحسنه رسالت استان اصفهان با فرماندار سمیرم برگزار شد. این جلسه جهت  هماهنگی پیرامون تخصیص و توزیع اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)و بهزیستی  برگزار شد.  

۲۶ مهر ۱۴۰۲