بازدید

بازدید اصغر هدایت فرماندار شهرستان سمیرم از درمانگاه تخصصی شهید پیرمرادیان  

۹ دی ۱۴۰۲