بارش برف

گزارش تلویزیونی از بارش برف در سمیرم  

۷ بهمن ۱۴۰۲

نخستین بارش برف در جاده سی‌سخت به پادنای اصفهان حدفاصل گردنه بیژن، تردد را با مشکل مواجه کرد.

۲۸ آبان ۱۴۰۲