اولین برف زمستانی

اولین برف زمستانی در دومین روز از دیماه در شهرستان سمیرم/ گزارش تلویزیونی  

۳ دی ۱۴۰۲