اورژانس اجتماعي

فراگیری خدمات اورژانس اجتماعی به عنوان مامنی برای افراد آسیب‌دیده از گزند آسیب‌های اجتماعی نیازمند افزایش اعتبارات و توجهات لازم از سوی متولیان است. این حوزه موثر اجتماعی در عرصه پیشگیری از وقوع و کنترل جرم با سابقه ۲۳ ساله هنوز هم با کمبودهایی مواجه است که در مسیر توسعه کمی و کیفی خدمات آن […]

۷ آذر ۱۴۰۱