انجمن پیام آوران سبز سمیرم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سمیرم، انجمن پیام آوران سبز سمیرم با حضور جمعی از دوستداران طبیعت و با همکاری و همراهی رئیس اداره ورزش جوانان سمیرم و شرکت الماس هشت بهشت اقدام به پاکسازی پارک دریاچه سمیرم کردند.

۲۷ خرداد ۱۴۰۲