انتخابات مجلس شورای اسلامی

حدود ۴۹ هزار متقاضی پیش ثبت نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس از ۲۸ شهریور منتظر دریافت پیامک از نتیجه صحت سنجی مدارک بارگذاری شده در پنجره واحد انتخابات وزارت کشور باشند. کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان سمیرم

۲۳ شهریور ۱۴۰۲