امامزاده

همزمان با شروع سال تحصیلی از طرف قطب فرهنگی امامزاده معصومه خاتون (س) شهر ونک تعداد بیست و یک بسته لوازم التحریر به دانش آموزان بی بضاعت بصورت محرمانه اهدا شد   .

۱۰ مهر ۱۴۰۲