اداره دارای سمیرم

برگزاری میز خدمت با حضور ریاست محترم اداره مالیات شهرستان سمیرم  برگزار شد. قائم مقامی رئیس اداره دارایی  شهرستان سمیرم ضمن برپایی میز خدمت در مسجد قبا ، به سوالات نمازگراران پاسخ داد.  

۸ آذر ۱۴۰۲