اداره تعاون روستایی سمیرم

کشاورز گرامی: با نصب اپلیکیشن جامع کشاورزی قراردادی و انعقاد قرارداد با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از مزایایی تخفیف در حق بیمه محصول و دریافت کمک هزینه حمل برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بهره‌مند خواهید شد.   لینک مستقیم اپلیکیشن: https://farm.mcinext.com توضیح : از طریق corc.ir وارد سامانه کشاورزی قراردادی و سپس قست سازمان تعاون […]

۲۸ دی ۱۴۰۲