اداره برق

جناب آقای مهندس علاقمندان مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان زمان: سه شنبه ۳۰خرداد از طریق سامانه سامد با شماره تماس ۱۱۱ از ساعت ۹الی ۱۰ صبح با مردم شریف ۲۳شهرستان استان اصفهان ارتباط تلفنی مردمی دارند .    

۳۰ خرداد ۱۴۰۲