اداره امور مالیاتی

همزمان با ایام الله دهه فجر میز خدمت ادارات در صحن نماز جمعه سمیرم برگزار شد.     میز خدمت اداره امور مالیاتی شهرستان سمیرم همزمان با نماز جمعه در حسینیه انقلاب شهرستان       میز خدمت اداره بیمه تأمین اجتماعی شهرستان سمیرم همزمان با نماز جمعه در حسینیه انقلاب شهرستان

۲۴ بهمن ۱۴۰۲