اداره آب و فاضلاب سمیرم

بازدید معاون مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو از شهرستان سمیرم مهدی خان احمدی معاون مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو با حضور در شهرستان سمیرم از از طرحهای جهاد ابرسانی بازدید کرد و با شناسایی محرومیت‌ها و بررسی مشکلات در حوزه آبرسانی، جهت تسریع پروژها پیگیری‌های لازم را انجام دادند.

۲۸ شهریور ۱۴۰۲