آرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سمیرم، جلسه نظارت بر عملکرد نانوایان شهرستان سمیرم در سالن جلسات فرمانداری شهرستان سمیرم برگزار گردید. در این جلسه عملکرد نانوایان، ساعت شروع به کار ، نحوه پخت نان از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

۱ تیر ۱۴۰۲