تماس با ما

اطلاعات تماس فرمانداری شهرستان سمیرم

آدرس: سمیرم ، میدان قائم ، بلوار خلیج فارس ، فرمانداری شهرستان سمیرم

شماره تماس:۰۳۱۵۳۶۶۶۵۰۵

شماره پیامکی: ۹۸۳۰۰۰۶۳۰۸۰۱۸۲۳۲

شماره فکس:  ۰۳۱۵۳۶۶۶۵۰۶

کدپستی: ۸۶۶۱۹۶۷۷۱۱

 آدرس الکترونیکی:

فرمانداری شهرستان سمیرم

info@semirom.gov


آدرس الکترونیکی: بخشداری مرکزی

b-markazi@semirom.gov.ir


آدرس الکترونیکی: بخشداری پادنا

b-padena@semirom.gov.ir


 آدرس الکترونیکی: بخشداری وردشت

b-vardasht@semirom.gov.ir


آدرس الکترونیکی: بخشداری پادنا علیا

b-padenaolia@semirom.gov.ir