فرمانداری سمیرم
خانه
1396/02/26 جلسه ی آموزشی، توجیهی عوامل اجرایی،نمایندگان فرماندار و بازرسین شعب اخذ رأی
جلسه ی آموزشی، توجیهی عوامل اجرایی،نمایندگان فرماندار و بازرسین شعب اخذ رأی
جلسه ی آموزشی، توجیهی عوامل اجرایی،نمایندگان فرماندار و بازرسین شعب اخذ رأی با حضور محمد حسین نصرتی فرماندار در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور برگزار شد.