به ریاست استاندار اصفهان و با حضور رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان برگزار گردید
جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان به ریاست استاندار اصفهان و با حضور رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رییس مجمع و تعدادی از نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. خلاصه:
به  ریاست استاندار اصفهان و با حضور رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان برگزار گردید
1397/10/21 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal