استاندار اصفهان خبر داد: تامین اعتبار 13.6 میلیارد یوآن چین برای طرح قطار سریع السیر اصفهان – تهران/ تصویب بهترین مصوبه برای اصفهان و رودخانه کارون
دکتر عباس رضایی اظهارداشت: با پیگیری های صورت گرفته دولت بهترین مصوبه را برای اصفهان و رودخانه کارون به تصویب رسانده است و اگر این مصوبه 15 سال قبل به تصویب می رسید در زمان حال اصفهان با کمبود آب و خشکی زاینده رود مواجه نمی شد. خلاصه:
استاندار اصفهان خبر داد:  تامین اعتبار 13.6 میلیارد یوآن چین برای طرح قطار سریع السیر اصفهان – تهران/  تصویب بهترین مصوبه برای اصفهان و رودخانه کارون
1397/10/20 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal