معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی ملزم به اجرای ماده ی 36 قانون تامین اجتماعی است
دکتر محمدعلی شجاعی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اعلام فرصت قانونی 10 روزه به سازمان تامین اجتماعی در خصوص پیگیری های لازم در خصوص اجرای ماده 36 قانون تأمین اجتماعی، اظهارداشت: پس از این مدت در صورت عدم اجرای این قانون برخورد لازم صورت خواهد گرفت. خلاصه:
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان تاکید کرد:  سازمان تامین اجتماعی ملزم به اجرای ماده ی 36 قانون تامین اجتماعی است
1397/07/19 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal