معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان: مدیریت استان اصفهان اجازه نمی دهد شرکت های سایر استان ها، عرضه ی گران قیمت محصولات خود را به استان تحمیل کنند
محمد علی شجاعی در ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به افزایش قیمت محصولات لبنی برخی از استان ها اظهارداشت: مدیریت استان اصفهان اجازه نمی دهد شرکت های سایر استان ها، عرضه ی گران قیمت محصولات خود را به استان تحمیل کنند. خلاصه:
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان: مدیریت استان اصفهان اجازه نمی دهد شرکت های سایر استان ها، عرضه ی گران قیمت محصولات خود را به استان تحمیل کنند
1397/02/27 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal