به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان،کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان تشکیل جلسه داد
کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان به ریاست علی مقدس زاده تشکیل شد. خلاصه:
به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان،کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان تشکیل جلسه داد
1397/02/25 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal