معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تاکید کرد: اختیارات شوراهای اسلامی شهر باید افزایش پیدا کند
علی مقدس زاده با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات شوراهای اسلامی شهر، اظهارداشت: باید در راستای افزایش اختیارات شوراها قوانین جدید تصویب شود. خلاصه:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تاکید کرد: اختیارات شوراهای اسلامی شهر باید افزایش پیدا کند
1397/02/24 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal