معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تاکید کرد : تمامی فعالیت ها در خصوص مصرف بهینه آب باید دارای پیوست رسانه ای، فرهنگی و تبلیغی باشد
حمیدرضا طباطبایی با تاکید بر استمرار روند استفاده بهینه از منابع آبی، اظهارداشت: تمامی فعالیت ها در خصوص مصرف بهینه آب باید دارای پیوست رسانه ای، فرهنگی و تبلیغی باشد. خلاصه:
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تاکید کرد : تمامی فعالیت ها در خصوص مصرف بهینه آب باید دارای پیوست رسانه ای، فرهنگی و تبلیغی باشد
1397/02/23 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal