استاندار اصفهان تاکید کرد: ورود بخش خصوصی به نوسازی حمل و نقل عمومی و توسعه قطار شهری ضروری است
دکتر محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: باید بخش خصوصی به ناوگان حمل و نقل عمومی وارد شود تا هم استانداردهای جهانی رعایت شود، و هم ناوگان حمل و نقل عمومی نوسازی شود و در خصوص توسعه ی مترو نیز باید با فراخوان بخش خصوصی در راستای افزایش تعداد واگن ها اقدام نمود. خلاصه:
استاندار اصفهان تاکید کرد:  ورود بخش خصوصی به نوسازی حمل و نقل عمومی و توسعه قطار شهری ضروری است
1396/11/21 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal