واگذاری مسئولیت رسیدگی و پیگیری رفع مشکلات تامین مواد اولیه، مسائل کارگری کارخانجات تولیدی فعال استان به دستیار ویژه استاندار اصفهان
دکتر محسن مهرعلیزاده در حکمی مسئولیت رسیدگی و پیگیری رفع مشکلات تامین مواد اولیه، مسائل کارگری و ...کارخانجات تولیدی فعال استان با استفاده از ظرفیت های اداری، قانونی و کارشناسی موجود استانداری را به مهندس کریمی واگذار نمود. خلاصه:
واگذاری مسئولیت رسیدگی و پیگیری رفع مشکلات تامین مواد اولیه، مسائل کارگری کارخانجات تولیدی فعال استان به دستیار ویژه استاندار اصفهان
1396/11/18 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal