فرمانداری سمیرم
خانه
درباره سميرم
موقعیت شهرستان سمیرم
ویژگیهای طبیعی - این شهرستان در165 کیلومتری جنوب اصفهان، میان استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال وبختیاری واقع شده است و مساحت آن در 5/5297 کیلومتر مربع است و منطقه ای کوهستانی است. مهمترین ارتفاعات آن رشته کوههای دینار(قله دنا) است که درمرز استان اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.

شهرستان سمیرم دارای آب وهوای کوهستانی با زمستانهای سرد و پربرف و تابستانهای خشک و معتدل است. پوشش گیاهی این منطقه متنوع است و بیشتر شامل استپهای کوهی و چمنزار و درختان جنگلی است و با اینکه براثر بی احتیاطی و قطع بی رویه ازبین رفته اند، هنوز هم از مهمترین مراتع جهت پرورش دام بحساب می آیند. دو چشمه معروف دراین شهرجریان دارد،به نامهای چشمه خوانساروچشمه خانعلی که دارای آبی گواراوزلال می باشند. رودخانه های معروف سمیرم، عبارتنداز: ماربر، ونک، شمس آباد و حناکه همگی سرانجام ویکجابه رود خرسان ملحق می شوند.

ازمناظر دیدنی این منطقه آبشارمعروف آن است و همچنین تخت سلیمان، آب ملخ، دهات پادنا و دیگردیدگاههای طبیعی کوهستانی را می توان نام برد.

ویژگیهای انسانی
درباره وجه تسمیه سمیرم مطالب مختلفی نقل شده است از همه معروفتر گویند بعلت آب و هوای سرد به این منطقه سمیران گفته اند(زمیران ) که بعدها به سمیرم تبدیل شده و بمعنای سردسیر است. جمعیت این شهرستان درسرشماری سال 1370 ، 85000 نفر بوده است. این شهرستان از دو بخش مرکزی و پادنا تشکیل شده است. ایل قشقایی که از تیره های مختلفی تشکیل شده اند، درهنگام ییلاق به این منطقه آمده و با مردم ارتباط و دادوستد دارند.

ویژگیهای اقتصادی - 60درصد مردم به کارهای کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند. موقعیت کوهستانی وآب وهوای معتدل موجب گسترش باغهای سیب گردیده که همه ساله مقدار فراوانی به خارج از این منطقه صادر می گردد. بعلت زمینهای حاصلخیز و آب کافی، محصولاتی نظیرگندم، جو ، چغندرقند و گیاهان علوفه ای وحبوبات هم بدست می آید، این شهرستان متاسفانه ازلحاظ صنعت فقیر است، هرچندکه از لحاظ مواداولیه از امکانات بالقوه ای برخوردار می باشد، معادن خاک نسوز پشته و خاک گچ ازمعادن این شهرستان است. صنایع دستی کارگاهی این شهرستان، مانند قالیبافی، گلیم وجاجیم بافی شهرت دارد.

راهها- باوجود اهمیت این منطقه که درمیان سه استان وبرسرراه عشایر قرارگرفته است، لیکن تاکنون راههای آن چندان توسعه نیافته است. هرچند پس ازانقلاب گسترش راههاا بعاد وسیعتری یافته، اما کافی بنظرنمی رسد. هم اکنون مهمترین جاده ارتباطی آن به قمشه ازشمال و بویراحمد و بهبهان ازجنوب است که بتازگی احداث شده است

موقعیت شهرستان سمیرم
ویژگیهای طبیعی - این شهرستان در165 کیلومتری جنوب اصفهان، میان استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال وبختیاری واقع شده است و مساحت آن در 5/5297 کیلومتر مربع است و منطقه ای کوهستانی است. مهمترین ارتفاعات آن رشته کوههای دینار(قله دنا) است که درمرز استان اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.

شهرستان سمیرم دارای آب وهوای کوهستانی با زمستانهای سرد و پربرف و تابستانهای خشک و معتدل است. پوشش گیاهی این منطقه متنوع است و بیشتر شامل استپهای کوهی و چمنزار و درختان جنگلی است و با اینکه براثر بی احتیاطی و قطع بی رویه ازبین رفته اند، هنوز هم از مهمترین مراتع جهت پرورش دام بحساب می آیند. دو چشمه معروف دراین شهرجریان دارد،به نامهای چشمه خوانساروچشمه خانعلی که دارای آبی گواراوزلال می باشند. رودخانه های معروف سمیرم، عبارتنداز: ماربر، ونک، شمس آباد و حناکه همگی سرانجام ویکجابه رود خرسان ملحق می شوند.

ازمناظر دیدنی این منطقه آبشارمعروف آن است و همچنین تخت سلیمان، آب ملخ، دهات پادنا و دیگردیدگاههای طبیعی کوهستانی را می توان نام برد.

ویژگیهای انسانی -درباره وجه تسمیه سمیرم مطالب مختلفی نقل شده است از همه معروفتر گویند بعلت آب و هوای سرد به این منطقه سمیران گفته اند(زمیران ) که بعدها به سمیرم تبدیل شده و بمعنای سردسیر است. جمعیت این شهرستان درسرشماری سال 1370 ، 85000 نفر بوده است. این شهرستان از دو بخش مرکزی و پادنا تشکیل شده است. ایل قشقایی که از تیره های مختلفی تشکیل شده اند، درهنگام ییلاق به این منطقه آمده و با مردم ارتباط و دادوستد دارند.

ویژگیهای اقتصادی - 60درصد مردم به کارهای کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند. موقعیت کوهستانی وآب وهوای معتدل موجب گسترش باغهای سیب گردیده که همه ساله مقدار فراوانی به خارج از این منطقه صادر می گردد. بعلت زمینهای حاصلخیز و آب کافی، محصولاتی نظیرگندم، جو ، چغندرقند و گیاهان علوفه ای وحبوبات هم بدست می آید، این شهرستان متاسفانه ازلحاظ صنعت فقیر است، هرچندکه از لحاظ مواداولیه از امکانات بالقوه ای برخوردار می باشد، معادن خاک نسوز پشته و خاک گچ ازمعادن این شهرستان است. صنایع دستی کارگاهی این شهرستان، مانند قالیبافی، گلیم وجاجیم بافی شهرت دارد.

راهها- باوجود اهمیت این منطقه که درمیان سه استان وبرسرراه عشایر قرارگرفته است، لیکن تاکنون راههای آن چندان توسعه نیافته است. هرچند پس ازانقلاب گسترش راههاا بعاد وسیعتری یافته، اما کافی بنظرنمی رسد. هم اکنون مهمترین جاده ارتباطی آن به قمشه ازشمال و بویراحمد و بهبهان ازجنوب است که بتازگی احداث شده است .

شهر سمیرم در جنوب اصفهان به طول جغرافیایی 51 درجه و 34 دقیقهشرقی و 31درجه و 25دقیقه عرض شمالی قراردارد و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا2500 متر است. که به همین دلیل به بام ایران معروف است.
سمیرم شهری است کوهستانی که درمنطقه کوهستانی زاگرس شرقی واقع است و اطراف آنارتفاعاتی محصورنموده اند. منظره شهر کوهستانی و پر درخت وزیباست. یک قسمت شهر در بلندی بروی دامنه پرشیب کوهستانی واقع است. خانه ها وقلعه هادر شیب کوهها ساخته شده وقسمت دیگر درامتداد آن بروی جلگه قراردارد. مزارع و باغهای سیب و خیابانهای این قسمت منظره جالبی به شهر می دهد. اختلاف ارتفاع بلندترین وپست ترین نقطه شهر تقریبا 150 الی 200 متر می رسد.

تاریخچه ی شهر سمیرم:
سمیرم از نظر لغوی به کسرسین و ضم راء می باشد و از لحاظ وجه تسمیه آنچه از کتب تاریخی استنباط می شود بانی این ناحیه سام ابن ارم بوده که بدین لحاظ در اثر کثرت استعمال سمیرم گردیده است. سمیرم از دوجزء تشکیل شده یکی سمی یا ثمی به معنی سرد و دیگری ران یا رام به معنی حمل و همچنین نتیجه گرفته می شود که سمیرم یا سمیران به معنی جا و مکان و سر زمین سرد می باشد. از نظر قدمت تاریخی وجود غارها و شکافها، چشمه ها و کشتزارهای وسیع و حاصلخیز سکونت بشر رادرآن به درازای تاریخ می رساند همچنین نامهای قدیمی موجود در منطقه که بیشتر آنها از لغات فرس قدیم فارسی دری است، نشئه امر فوق می باشد. مانند کوه بهرز به معنای هاله روی شعله آتش که وهی است درشمال شهر سمیرم توجه به سایر شواهد امکان وجود شهر در زمان ساسانیان زیاد است بطوریکه از سنگ لوحه های قبور قبرستان و سایر اماکن مقدسه مانند مقبره سلطان ابراهیم که به قولی برادر امام رضا (ع) می باشد و محل آن به نام محله شهیدان معروف است برمیاید. سمیرم دردوران بعد از اسلام به صورت قریه ای موجود بوده است دردوره دیلبان بررونق و آبادانی سمیرم افزوده شد و رکن الدوله دیلمی دارای دژی درآنجا بوده است. دردوره سلجوقیان نیز سمیرم شهرت داشته، چنان که کمالالدین علی سمیرمی از وزرای شاه سلطان محمود سلجوقی پسر شاه سلطان محمد پسرشاه سلطان ملکشاه سلجوقی از این مکان بوده است. از وزیر مذکور حمام و آسیابی در سیمرم بجا مانده که بنام خود او مشهور است. از دوره اتابک انفارس در سمیرم یک شبستان بسیار بزرگ ومدرسه طلاب علوم دینی باقیمانده که آن محل بنام محله اتابکی معروف می باشد .درزمان پادشاهان صفوی به تیمولداری درسمیرم خاتمه داده شد و املاک مردم منطقه به آنها واگذار گردید. نقل است که شاه عباس ثانی در سال 1064 هجری بعلت گمی هوا در سمیرم فرودآمده است همچنین قلعه ایست در سمیرم بنام قلعه که نقل است درزمان صفویه ساخته شده در پشت این سنگر محکم فندقی آبی ایجاد کرده بودند که پایه های خندق هوز موجود است. اما درزمان حکومت زندیه چنانکخه درکتاب تاریخ زندیه آمده است سمیرم در مشرق پا کوه دنا واقع شده و جزء منطقه ییلاقی ایل قشقایی است. در جنوب غربی شهر قمشه قراردارد این آبادی بین ایزدخواست و فلارد واقع گردیده است، رونق و آبادانی سمیرم از زمان زندیه شروع شده ودردوره قاجاریه بنا بر نوشته های فارسنامه ناصری که به دستور ناصر الدین ش

اه نوشته شده سمیرم مرکز قصبه سمیرم بوده است.
تاقبل از دوره پهلوی منطقه سمیرم بدست خوانین قشقایی اداره می شد دراین دوره بود که با تشکیل حکومت مرکزی، فرمانروایی از خوانین سلب و از سال 1308 شمسی قوای ساخلو برای حفظ انتظامات محل از طرف دولت موقت در سمیرم مستقر گردید و درسال 1314شمسی اولین بخشدار سمیرم از طرف وزارت کشور منصوب شد.
درسال 1322 از زمان جنگ جهانی دوم بعلت جنگی که بین سران ایل قشقایی و بویر احمدی ازیکطرف و دولت موقت از طرف دیگر اتفاق افتاد و از آن بنام جنگ سمیرم یاد می کنند اموال اهالی سمیرم از طرف افراد ایل فوق به غارت برده شد و مساکن آنان خراب گردید و خرمن های غلات آتش زده شد و متاسفانه اثرات این جنگ شوم تاکنون در وضع اجتماعی، اقتصادی و در اذهان مردم اثر گذاشته است. بالاخره پس از پایان جنگ جهانی دوم امنیت به منطقه باز گردانده شد و درسال 1325 سمیرم ازاستان فارس منتزع و تابع استان اصفهان گردید و درنهایت درسال 1342 به شهرستان تبدیل و از همان سال فرمانداری درمحل تاسیس شد وفعلا هم به صورت فرمانداری تابع استان اصفهان می باشد.
شهر سمیرم با ارتفاع 2500 متراز سطح دریا به بام ایران معروف است جمعیت آن ( شهر) بالغ بر /000/30 نفر و وسعت شهر 110 هکتار می باشد و در آبان ماه 1329 به شهر تبدیل و شهرداری در آن تاسیس شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/11/23
تعداد بازدید: 13998
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری شهرستان سمیرم میباشد.